SIA “Bērnudarzs” Privātuma politika

 1. SIA “Bērnudarzs” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr.401032659334, juridiskā adrese: Pīļu iela1, Rīga, LV-1084) (turpmāk – SIA “Bērnudarzs”), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā SIA “Bērnudarzs” apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko SIA “Bērnudarzs” ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, līgumiem un citiem avotiem.

Personas datu ievākšana un izmantošana

 1. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat SIA “Bērnudarzs” pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.
 2. SIA “Bērnudarzs” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes bernudarzspanda.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.
 3. Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni bernudarzspanda.lv, SIA “Bērnudarzs” vai jebkura trešā persona, kas darbojas bernudarzspanda.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

4.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;

4.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;

4.3. bernudarzspanda.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;

4.4. IP adreses;

4.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu bernudarzspanda.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

 1. SIA “Bērnudarzs” apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:
 • Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana
 • Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana
 • Biznesa plānošanai un analītikai
 • Personāla atlase un vadība
 • Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei
 • Jaunumu izsūtīšana
 1. SIA “Bērnudarzs” apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
 • Leģitīmās intereses nodrošināšanai
 • Līguma noslēgšanai vai izpildei
 • Datu subjekta piekrišana

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. SIA “Bērnudarzs” glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Bērnudarzs” var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr SIA “Bērnudarzs” pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Sīkdatnes

 1. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot SIA “Bērnudarzs” mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

Kāpēc SIA “Bērnudarzs” izmanto sīkdatnes?

 1. SIA “Bērnudarzs” izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.
 1. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA “Bērnudarzs” leģitīmā interese.
 2. SIA “Bērnudarzs” neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA “Bērnudarzs” informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.
 3. SIA “Bērnudarzs” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes bernudarzspanda.lv lietotājs paliks anonīms.

Trešo personu sīkdatnes

 1. SIA “Bērnudarzs” mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

Sīkdatņu kontrole

 1. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv).
 2. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

Personas datu saņēmēji

 1. Likumā noteiktos gadījumos SIA “Bērnudarzs” var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat SIA “Bērnudarzs” var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.
 2. SIA “Bērnudarzs” interneta vietnē bernudarzspanda.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM.
 3. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 1. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SIA “Bērnudarzs” par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums:
 • rakstveidā, iesniedzot SIA “Bērnudarzs” birojā Pīļu iela1, Rīga, LV-1084 uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
 2. SIA “Bērnudarzs” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).
 3. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Izmaiņas Privātuma politikā

 1. SIA “Bērnudarzs” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē bernudarzspanda.lv.