Aktivitāte Laiks
Netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība, rotaļas, individuālais darbs, rotaļnodarbība 7.30-8.30
Rīta rosme 8.40-8.50
Gatavošanās brokastīm, brokastis 8.50-9.10
Rotaļnodarbības visas dienas garumā, iekļaujot vismaz 1h darbībai svaigā gaisā (integrēta rotaļnodarbība, vērojumi, eksperimenti, sporta spēles un kustību aktivitātes svaigā gaisā) 9.10 -11. 40
Gatavošanās pusdienām. Pusdienas 11.40 – 12.20
Gatavošanās dienas atpūtai, higiēnas procedūras, bērnu atpūta 12.20 – 15.00
Pakāpeniskā celšanās, ģērbšanās, ķermeņa uzmundrinoša vingrošana 15.00 – 15.30
Gatavošanās launagam, launags 15.30 – 15.50
Rotaļnodarbības visas dienas garumā, iekļaujot vismaz 1h darbībai svaigā gaisā (integrēta rotaļnodarbība, , eksperimenti, sporta spēles un kustību aktivitātes svaigā gaisā, pastaiga, bērnu brīvā rotaļdarbība, došanās mājās) 15.50 – 19.00/18.30 ( 1.6 -2 gadus veci bērni)

**Dienas režīms sastādīts, pamatojoties uz MK 17.09.2013.noteikumiem Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”.